İYİ Gençlik

İYİ Parti Gençlik Politikaları

Merhaba!

Bizler İYİ Gençlik olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni ve istiklalini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek için yola çıkmış bir gençlik hareketiyiz. Bizler Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bütün umudum gençliktedir” sözü ile biz Türk Gençleri’nin üzerine yüklediği sorumluluğun bilincinde olarak ülkemizin içinde bulunduğu karanlıkların üstüne bir güneş gibi doğmak ve geleceğe ışık saçmak için harekete geçtik. İYİ Gençlik başta Osmanlı, Selçuklu ve Hun İmparatorluğu olmak üzere kadim Türk Milleti’nin tarihte kurduğu tüm devletleri bir değer olarak bilen, tarihiyle gurur duyan ve bu tarihi rehber edinen bir gençliktir. Bizler, iyi insanları insanlık tarihine armağan etmiş bir milletin gençleriyiz. Hoca Ahmet Yesevi, Mevlâna, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre’nin iyiliğe yönelttiği yoldan şaşmadan ve milletimizin manevi değerlerine saygı duyarak bu değerlerin koruyuculuğunu üstlenmeyi kendimize bir görev biliyoruz.

Aşağıdaki temel amaçlar, İYİ Gençlik’in varlık gayesidir;

Türkiye Cumhuriyeti’nin; akıl, bilim, vicdan ve ahlakın rehberliği ile muasır medeniyetlere öncülük eden bir devlet haline getirilmesinde aktif rol oynamak,

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderlik ettiği Milli Mücadele ruhundan alınan ilhamla, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmez bütünlüğünü ve istiklalini muhafaza etmek için gerekli çalışmaları yapmak,

Milli menfaatler, tam bağımsızlık ve dünya barışı ekseninde, başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere, bütün dünya gençliğiyle yakın ilişkiler kurmak,

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” düsturunun bilincinde olarak, millet iradesinin tecelli etmesinin önündeki engelleri kaldıracak bir gençlik şuuruyla hareket etmek,

Halkın bütün kesimlerine mensup gençleri, kendilerini etkileyen kamusal karar alma süreçlerine dahil ederek çoğulcu demokrasiyi tam anlamıyla inşa etmek,

Türk Milletinin gelecek yüz yılını etkileyecek hayati bir mesele olan milli eğitimi, günlük siyasi kaygıların dışında tutarak çağdaş, bilimsel ve dünya ile yarışır bir düzeye eriştirmek gerekliliği konusunda farkındalık yaratmak,

Coğrafyamızın ve geçmişimizin emaneti olan tarihi eserleri ve kültür mirasını titizlikle muhafaza ederek, Türkiye’nin eşsiz zenginliğinin günlük menfaatler uğrunda tahrip edilmesinin önüne geçmek,

İnsanoğlunun evrenin bir parçası olduğunu unutmadan, gelecek kuşaklardan emanet alınan canlı-cansız bütün tabiat varlığını ve doğal düzeni korumak,

Türk gençliğini her türlü kötü alışkanlık ve bağımlılıktan uzak tutmak konusunda planlı ve programlı çalışmalar yaparak, spor, kültür ve sanat faaliyetlerinin gündelik alışkanlıklar haline getirilmesini temin etmek,

Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olan Türk Milleti’nin gençliğini hürriyet, eşitlik, adalet ve kardeşlik ideallerine ulaştırmak İYİ Gençlik’in gayesidir!